Οι πέντε οδηγίες “Γαβρόγλου” για τα κινητά μέσα στα σχολεία. Δείτε τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 

Εγκύκλιο με πέντε οδηγίες προς τα σχολεία υπέγραψε (σ.σ. με ημερομηνία 22-6-18) ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, για τη χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

Ειδικότερα, οι οδηγίες έχουν ως εξής:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2.  Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.

Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006).

4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων.

Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. ά του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internet-safety.sch.gr/).

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργίας καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β ́/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

Πηγη

 

Advertisements

ΑΑΔΕ: Με την κλίμακα μισθωτών η φορολόγηση των κερδών από αγροτική δραστηριότητα

ΑΑΔΕ: Με την κλίμακα μισθωτών η φορολόγηση των κερδών από αγροτική δραστηριότητα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα κέρδη από ατομική – αγροτική δραστηριότητα φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς, δηλαδή, τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις.

Σε εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι o φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4172/2013. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

 «Στο συνολικό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων που υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ. Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη προκύπτει από επίσημη ταυτοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αριθ. ΠΟΛ 1068/2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε)», αναφέρει η ΑΑΔΕ.
Ακόμη, αναφέρεται ότι κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για όσους δηλώσουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Πίνακας ΣΤ’), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων των Ε.Λ.Π. και από την ένταξή τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Το αποτέλεσμα του καθαρού εισοδήματος από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, μεταφέρεται στο έντυπο Ε1, στον Πίνακα Γ1 Εισόδημα από Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Διευκρινίζεται ότι η ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΣΤΟΝ ΚΩΔ. 009 του εντύπου Ε3, συμπληρώνεται για τις αγροτικές επιχειρήσεις τις υπαγόμενες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Η ΕΠΙΛΟΓΗ 2 για το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν. 2859/2000 – Α’ 248) και η ΕΠΙΛΟΓΗ 3 για το αφανές καθεστώς αγροτών (χωρίς ΚΑΔ).

Η Ιταλία θα κατάσχει πλοία γερμανικής ΜΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Το Seefuchs της γερμανικής ΜΚΟ Sea-Eye (Φωτογραφία:  Sea-Eye)
Το Seefuchs της γερμανικής ΜΚΟ Sea-Eye (Φωτογραφία: Sea-Eye)

Καθώς κλιμακώνεται η κόντρα για το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη η Ιταλία διαμήνυσε ότι θα κατάσχει δύο πλοία της γερμανικής ΜΚΟ Mission Lifeline, που μεταφέρουν μετανάστες προκειμένου να προσδιοριστεί το νομικό καθεστώς τους.

Σύμφωνα με τη γερμανική MKΟ το Lifeline διέσωσε χθες το πρωί 224 μετανάστες ανοικτά της Λιβύης. Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, κάλεσε μέσω Facebook το πλοίο «να πάει στην Ολλανδία», καθώς φέρει σημαία της χώρας αυτής, και να μην ελλιμενιστεί στην Ιταλία.

Ωστόσο, η Ολλανδική αποστολή στην ΕΕ ξεκαθάρισε αργότερα με ανάρτησή της στο Twitter ότι το Lifeline και το Seefuchs δεν είναι καταχωρημένα στο νηολόγιο της χώρας και δεν φέρουν τη σημαία της.

Μετά απ’ αυτές τις εξελίξεις ο υπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Ντανίλο Τονιτέλι είπε αργότερα ότι το πλοίο παραβίασε το νόμο παραλαμβάνοντας μετανάστες ενώ είχε ήδη επέμβει η λιβυκή ακτοφυλακή και ότι οι Ιταλικές Αρχές θα κατάσχουν τόσο το Lifeline όσο και το Seesuchs για να προσδιοριστεί το νομικό καθεστώς τους.

H γερμανική ΜΚΟ απάντησε στη συνέχεια μέσω Twitter αναρτώντας τη φωτογραφία ενός εγγράφου που αποδεικνύει, όπως λέει, ότι τα πλοία τους πλέουν με ολλανδική σημαία.

Την Κυριακή ηγέτες δέκα κρατών μελών της ΕΕ θα έχουν μια άτυπη σύνοδο στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσουν μέτρα για τον περιορισμό των προσφυγικών ροών προς τη Γηραιά Ήπειρο. Η Ρώμη διεμήνυσε νωρίτερα ότι δεν θα υπογράψει σχέδιο της ΕΕ που δεν θα καθιστά προτεραιότητα τη βοήθεια προς την Ιταλία, ενώ οι χώρες της ομάδας του Βίζεγκραντ – Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία- διεμήνυσαν ότι θα απέχουν από τις συνομιλίες.

 

πηγη

 

Δεν κόβουν αποδείξεις, δεν ασφαλίζουν το προσωπικό -Οι παραβάσεις των εστιατορίων και μπαρ

Σε Αθήνα, Μύκονο, Θεσσαλονίκη, Φωτογραφία: eurokinissi
Σε Αθήνα, Μύκονο, Θεσσαλονίκη, Φωτογραφία: eurokinissi

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποίησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Θεσσαλονίκη, Αττική και Μύκονο.

Ελέγχθηκαν συνολικά (15) καταστήματα – επιχειρήσεις, όπου σε (8) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας, ως ακολούθως:

Στη Θεσσαλονίκη:
· σε σνακ-μπαρ, η μη έκδοση (3) αποδείξεων συνολικής αξίας (62,50) ευρώ, η απασχόληση εργαζομένου χωρίς να είναι καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, καθώς και (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
· σε καφέ-μπαρ, (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
· σε καφετέρια σνακ-μπαρ, (7) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
· σε καφέ – αναψυκτήριο, (6) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και
· σε αναψυκτήριο, (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Στην Αττική:
· σε ατομική επιχείρηση, η απασχόληση (4) εργαζομένων για τους οποίους δεν επεδείχθη σχετικός πίνακας προσωπικού.

Στη Μύκονο:
· σε επιχείρηση, (2) υπάλληλοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και
· σε καφέ-μπαρ, η απασχόληση ενός υπαλλήλου που δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.
Για όλες περιπτώσεις, θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε, Ι.Κ.Α.) για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγη

 

 

διότι εκεί σέβονται τους πολίτες

Γαλλία: Τα μαχητικά Rafale προσπαθούν να κάνουν… ησυχία για τους μαθητές -Λόγω εξετάσεων

Φωτογραφία αρχείου: AP/ Bob Edme
Φωτογραφία αρχείου: AP/ Bob Edme

Ακόμη και τα μαχητικά αεροσκάφη μπήκαν στο κλίμα των σχολικών εξετάσεων στη Γαλλία, αφού τροποποιήθηκε το πρόγραμμα των πτήσεων, προκειμένου να μην ενοχλούν τους μαθητές.

Πιο συγκεκριμένα, τα Rafale στην αεροπορική βάση Mont-de-Marsan, στη νοτιοδυτική Γαλλία, θα απογειώνονται από τον διάδρομο που απέχει περισσότερο από τις κατοικημένες περιοχές, για την περίοδο των εξετάσεων. Επιπλέον, θα κάνουν πιο αργές προσγειώσεις, κάτι που συνεπάγεται και λιγότερους κύκλους πάνω από την πόλη, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Σεντρίκ Γκοντιγιέρ, διοικητής της συγκεκριμένης αεροπορικής βάσης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη προκειμένου να μην ενοχλούνται από τον θόρυβο των μαχητικών αεροσκαφών οι 3.773 μαθητές της περιοχής που γράφουν εξετάσεις αυτές τις ημέρες, ενώ συμπλήρωσε ότι το ίδιο θα εφαρμόσουν και άλλες αεροπορικές βάσεις.

Πηγή: Sky News

πηγη

 

Πού πρέπει να ζεις για να βρεις το μυστικό της ευτυχίας και της ευημερίας -Τι αναφέρει έρευνα

Τι μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους;

Άλλοι λένε μια παραλία, ένα γραφικό χωριό, μια πεδιάδα. Με λίγα λόγια η φύση, τα τοπία και το πράσινο.

Λάθος! Έρχεται τώρα η επιστήμη για να διαψεύσει αυτό που πιστεύαμε τόσα χρόνια.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αν θες να γίνει ευτυχισμένος πρέπει να μετακομίσεις σε μια μεγάλη πόλη.

Η δρ. Jeanette Bicknell από το Πανεπιστήμιο Γιορκ του Τορόντο εκτιμά ότι οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής των μεγαλουπόλεων όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη δίνουν ένα αίσθημα ικανοποίησης στους κατοίκους τους.

Και αυτό γιατί οι πολυάσχολοι άνθρωποι νιώθουν ότι κάνουν καλύτερη χρήση του χρόνου τους από αυτούς που έχουν πιο αργό και χαλαρό ρυθμό ζωής.

Σαν αποτέλεσμα, έχουν πιο μεγάλη ικανοποίηση από τη ζωή από αυτούς που ζουν στην ύπαιθρο.

Shutterstock
Shutterstock

 

Τα βαριά προγράμματά τους αντιμετωπίζονται σαν «σήμα τιμής» από τους ίδιους αλλά και από τους άλλους.

Η δρ. Bicknell αναφέρει ότι τα συναισθήματα των ανθρώπων για την χρήση του χρόνου τους συνεισφέρουν στην καλή ζωή όσο και ο πλούτος ή ο μισθός.

«Στην κοινωνία, η απασχόληση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ευημερία», λέει η ίδια.

«Αυτό το συναίσθημα του να έχεις πολλά να κάνεις σε λίγο χρόνο συχνά συνδέεται με άγχος και στρες. Ωστόσο, το να είσαι πολυάσχολος είναι σαν ένα «παράσημο».

shutterstock
shutterstock

 

Έρευνα εξέτασε τον ρυθμό ζωής σε πόλεις 31 χωρών. Οι ερευνητές μελέτησαν πόσο γρήγορα οι πεζοί κάλυπταν μια απόσταση 20 μέτρων, την ώρα που χρειάζονταν για να αγοράσουν κάτι και την ακρίβεια επιλογής ρολογιών.

Η ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια βρήκε ότι οι άνθρωποι στις μεγαλουπόλεις κινούνται πιο γρήγορα από αυτούς στις μικρότερες.

Ο πιο γρήγορος ρυθμός ζωής οδηγεί σε πιο δυνατή οικονομία, με τις μεγάλες αστικές περιοχές όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη να διαθέτουν πιο εύρωστες οικονομίες.

Ωστόσο, είχαν πιο υψηλά επίπεδα καπνίσματος και οι κάτοικοι ήταν λιγότερο πιθανό να βοηθήσουν αγνώστους που είχαν ανάγκη ενώ ήταν πιο πιθανό να πεθάνουν από στεφανιαία νόσο.

shutterstock
shutterstock

 

Στη συνέχεια, ο καθηγητής ψυχολογίας Robert Levine και οι συνάδελφοί του βρήκαν ότι οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων ήταν πιο χαρούμενοι με τις ζωές τους από αυτούς σε άλλες περιοχές.

Ο ρυθμός ζωής μιας πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ψυχολογική, κοινωνική και φυσική ευημερία των κατοίκων της.

Τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας που έχουν οι μεγαλουπόλεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα των ισχυρότερων οικονομιών, αναφέρει η Bicknell.

Οι πολυάσχολοι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν κάνει επιτεύγματα και έχουν καταφέρει πολλά οπότε νιώθουν πιο ικανοποιημένοι, προσθέτει. Μια γεμάτη ζωή κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πιο αφοσιωμένοι γονείς και πιο πετυχημένοι επαγγελματίες.

Shutterstock
Shutterstock

Οι πολυσύχναστες πόλεις δίνουν τη δυνατότητα της σύνδεσης και της επικοινωνίας με τους άλλους και μας βοηθούν να χτίσουμε σχέσεις που είναι σημαντικές για την ευημερία μας.

Υπάρχει μια ισορροπία που μετριάζει τα αρνητικά αποτελέσματα: Μόλυνση, θόρυβος, κίνηση, έλλειψη πρασίνου από τη μία, ένταση, σύνδεση, αιτία και σκοπός από την άλλη.

«Οι πόλεις που κάνουν καλό στην ευτυχία και την ευημερία μας έχουν καλά μέσα μεταφοράς, οικονομικά σπίτια, χώρους με πράσινο, ευκαιρίες για περπάτημα και μέρη για να κοινωνικοποιηθείς».

πηγη

 

ΠΟΥ: Ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια είναι διαταραχή της διανοητικής υγείας

Πολλοί γονείς το σκέφτονται εδώ και καιρό, αλλά τώρα έχουν ένα νέο επιχείρημα για να περιορίσουν την ώρα που επιτρέπουν στα παιδιά τους να βρίσκονται μπροστά από μια οθόνη. Ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια αναγνωρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως διαταραχή της διανοητικής υγείας.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση της «Βίβλου»-αναφοράς του ΠΟΥ για τις αναγνωρισμένες ασθένειες που μπορούν να διαγνωστούν, ο εθισμός στα ψηφιακά και τα video games περιγράφεται ως «ένα μοτίβο επίμονης ή επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς παιγνιδιού» που γίνεται τόσο εκτενής ώστε να «προηγείται άλλων ενδιαφερόντων στη ζωή».

 

Η Διεθνής Κατάταξη Ασθενειών (ICD), η οποία ενημερώνεται τα τελευταία 10 χρόνια, καλύπτει τώρα 55.000 τραύματα, ασθένειες και αιτίες θανάτου. Αυτή αποτελεί μια βάση για τον ΠΟΥ και εν γένει τους εμπειρογνώμονες για να βλέπουν και να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις στον τομέα της υγείας.

«Μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τόσο πολλά για το τι κάνει τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν και να αναλαμβάνουμε δράση για να προλαμβάνουμε τον πόνο και να σώζουμε ζωές», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της ICD ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους.

Ο κατάλογος αυτός χρησιμοποιείται επίσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς οι αποζημιώσεις που δίνουν εξαρτώνται από τις καταχωρίσεις στην ICD.

 

Η τελευταία της εκδοχή που μόλις δημοσιοποιήθηκε, η ICD-11, διατίθεται πλήρως σε ηλεκτρονική μορφή για πρώτη φορά, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτήν οι γιατροί και οι άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ανά τον κόσμο.

 

Η ICD-11 προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στα κράτη μέλη του ΠΟΥ στην ετήσια Παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία που θα γίνει τον Μάιο του 2019 ώστε να υιοθετηθεί τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΠΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

πηγη