Έντονη η αίσθηση περί διαφθοράς στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

 

Ισχυρή παραμένει μεταξύ των στελεχών επιχειρήσεων η αντίληψη ότι στην Ελλάδα είναι διαδεδομένα τα φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς, αντίληψη η οποία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Βεβαίως, η αντίληψη αυτή αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις των άλλων, καθώς τα στελέχη την ίδια ώρα υποστηρίζουν ότι στις δικές τους επιχειρήσεις λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα για την εταιρική απάτη «Global Freud Survey 2018» που διενεργεί κάθε δύο χρόνια η ΕΥ, το 46% θεωρεί ότι οι πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς είναι διαδεδομένα φαινόμενα στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό είναι μεν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2016 (62%), παραμένει δε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη (21%). Η Ελλάδα με το ποσοστό 46% βρίσκεται κάτω από τις Φιλιππίνες (54%), ενώ το ίδιο ποσοστό (46%) καταγράφεται επίσης στην Πορτογαλία και τη Σαουδική Αραβία. Η αντίληψη ότι υπάρχει διαφθορά και δωροδοκία συναντάται σε χαμηλότερα ποσοστά σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία (46%), η Ινδία (40%), η Ρουμανία (34%) και η Τουρκία (32%). Σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των στελεχών που θεωρεί ότι η διαφθορά και η δωροδοκία είναι διαδεδομένη στη χώρα του φτάνει το 38%.

Την ώρα, πάντως, που το 46% θεωρεί ότι υπάρχει δωροδοκία και διαφθορά, το 68% δηλώνει ότι η επιχείρησή του διαθέτει εξειδικευμένη προσέγγιση δέουσας επιμέλειας ως προς τους κινδύνους αυτούς.

Στο πλαίσιο της έρευνας της ΕΥ εξετάστηκαν οι μορφές δωροδοκίας ή διαφθοράς που είναι διατεθειμένα να αποδεχθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Πιο διαδεδομένη πρακτική παγκοσμίως αναδεικνύεται η πληρωμή μετρητών με το 13% του δείγματος να δηλώνει ότι θα δικαιολογούσε την πρακτική αυτή εάν θα βοηθούσε την επιχείρησή του να επιβιώσει σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 20% έναντι 5% στη Δυτική Ευρώπη και 6% στις αναπτυγμένες αγορές. Οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η πληρωμή μετρητών συγκεντρώνει υψηλότερο ποσοστό από την Ελλάδα είναι η Σλοβακία και η Κύπρος (44% και στις δύο). Το 6% στην Ελλάδα, ποσοστό ίδιο με τη Δυτική Ευρώπη και τις ανεπτυγμένες αγορές, προτιμά τα προσωπικά δώρα, ενώ επίσης 6% επλέγει την παραποίηση οικονομικών επιδόσεων. Η επιλογή αυτή συγκεντρώνει ποσοστό μόλις 2% στη Δυτική Ευρώπη και στις ανεπτυγμένες αγορές. Την παροχή διασκέδασης ως μέσο δωροδοκίας θεωρεί αποδεκτή το 4% των ερωτηθέντων στελεχών επιχειρήσεων, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με το 20% στη Δυτική Ευρώπη και το 23% στις αναπτυγμένες αγορές. Πάντως, το 30% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δικαιολογεί τουλάχιστον μία από τις προαναφερθείσες μεθόδους δωροδοκίας. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Δυτική Ευρώπη είναι 26% και στις αναπτυγμένες αγορές 29%.

Τέλος, το 48% των στελεχών στην Ελλάδα θεωρεί ως μεγαλύτερη απειλή για τις επιχειρήσεις το μακροοικονομικό περιβάλλον. Ακολουθούν οι μεταβολές στο ρυθμιστικό περιβάλλον (38%) και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο (32%). Το τελευταίο, μάλιστα, εμφανίζει αυξητική τάση.

πηγη

 

 

Advertisements

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να αποκτήσουν οικογενειακό γιατρό

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να αποκτήσουν οικογενειακό γιατρό

Ο οικογενειακός ιατρός αποτελεί την νέα τελευταία μεγάλη αλλαγή στο σύστημα υγείας. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων λειτουργεί και ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), όλοι οι πολίτες αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής τους.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

 • μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
 • σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
 • απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).

3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

5. Εκτύπωση της αίτησης.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).
 • Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον:
 • Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή
 • Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.
 • Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι:

 • Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
 • Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
 • Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Στην πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου κάθε πολίτης θα έχει εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό ο οποίος θα έχει το πλήρες ιστορικό του και θα τον συμβουλεύει σε όλα τα θέματα υγείας του. Θα είναι εκείνος που θα τον παραπέμπει σε ειδικό γιατρό αναλόγως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ή σε δημόσιο νοσοκομείο.

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ένα ενημερωτικό σημείωμα για την αντιστοίχιση. «Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της. Ελήφθησαν υπόψη, για τους μεν Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας (ΛΥΥ)η ηλικία (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος διαμονής κάθε Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ. Και για τους Οικογενειακούς Ιατρούς η ειδικότητα (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος παροχής υπηρεσιών» αναφέρεται στο σημείωμα.

πηγη

 

 

Η ΕΥΔΑΠ, πρώτη και μοναδική εταιρία του Δημοσίου που βραβεύεται από το EBEN GR

eudap

Με το Βραβείο Silver βραβεύτηκε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ στην 11η εκδήλωση των Responsible Management Excellence Awards του EBEN GR, την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, για την επιχειρηματική ηθική, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογήθηκε με βάση το EBEN RME Model που περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης στους τομείς της επιχειρηματικής ηθικής και εταιρικής υπευθυνότητας και έλαβε μετά από επιτυχημένη τεκμηρίωση της πλήρωσής τους, ειδική πιστοποίηση.

Το EBEN RME Model αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιήσιμο μοντέλο επιχειρηματικής ηθικής και έχει επιλεχθεί, ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας για τη διαμόρφωση του δείκτη DEX του γερμανικού χρηματιστηρίου.

Στη διοργάνωση βραβεύτηκαν και έλαβαν πιστοποίηση συνολικά 15 εταιρείες, εκ των οποίων η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία δημοσίου που λαμβάνει διάκριση

πηγη

 

 

Γιατί κοιτάς τα ξένα βάσανα, κακοηθέστατε άνθρωπε, με μάτι κοφτερό, αλλά παραβλέπεις τα δικά σου; ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Γιατί κοιτάς τα ξένα βάσανα, κακοηθέστατε άνθρωπε, με μάτι κοφτερό, αλλά παραβλέπεις τα δικά σου; ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

 
 
 
ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΣΥΝΗΣ

Τέτοιο (νόσημα του νου), επί παραδείγματι, είναι η πολυπραγμοσύνη, που είναι επιθυμία να μαθαίνουμε τα κακά των άλλων, ασθένεια που δεν θεωρείται απαλλαγμένη ούτε από φθόνο ούτε από κακοήθεια:
Γιατί κοιτάς τα ξένα βάσανα, κακοηθέστατε άνθρωπε, με μάτι κοφτερό, αλλά παραβλέπεις τα δικά σου;
Μετάφερε απ’ έξω την πολυπραγμοσύνη σου και στρέψε την προς τα μέσα· αν σε χαροποιεί ν’ ασχολείσαι με την έρευνα των κακών, έχεις πολλά ν’ ασχοληθείς μέσα στο ίδιο σου το σπίτι: «Όσα τα νερά που κυλούν από τον Αλιζόνα, όσα τα φύλλα γύρω από τη δρυ», τόσα σφάλματα θα βρεις στη δική σου ζωή και πάθη στην ψυχή σου και αμέλειες των καθηκόντων σου.
Όπως, δηλαδή, ο Ξενοφών λέει πως οι καλοί νοικοκυραίοι έχουν ιδιαίτερο μέρος για τα θυσιαστικά σκεύη και ιδιαίτερο μέρος για τα σκεύη του φαγητού, και ότι τα γεωργικά εργαλεία πρέπει ν’ αποθηκεύονται αλλού και χωριστά από αυτά τα πολεμικά όπλα, έτσι κι εσύ έχεις κατά μέρος κάποια παρακαταθήκη ελαττωμάτων που προέρχονται από φθόνο, άλλη αυτών που προέρχονται από ζήλια, άλλη από δειλία και άλλη από ασημαντολογία.
Πήγαινε κοντά τους, εξέτασέ τα.
Φράξε τα παράθυρα και τα παραπόρτια της πολυπραγμοσύνης σου που ανοίγουν κατά τη μεριά του γείτονά σου και άνοιξε άλλα που οδηγούν προς τη δική σου, προς τα διαμερίσματα των ανδρών, προς τα διαμερίσματα των γυναικών, προς τα δωμάτια των υπηρετών σου.
Εδώ αυτή η πολυπραγμοσύνη και η ανάγκη σου να τα μαθαίνεις όλα θα βρουν απασχόληση που δεν θα είναι άχρηστη ούτε κακοήθης αλλά χρήσιμη και σωτήρια, αν πει ο καθένας στον εαυτό του:
Πού έσφαλλα;
Τι καλό έκανα;
Ποιο καθήκον παραμέλησα;
Εμείς όμως, ενώ αντιμετωπίζουμε τα δικά μας με μεγάλη νωθρότητα, άγνοια και αμέλεια, αναμειγνυόμαστε στις οικογένειες των άλλων· ο παππούς του γείτονά μας ήταν Σύρος και η γιαγιά του Θρακιώτισσα, ο δείνα χρωστάει τρία τάλαντα και δεν πλήρωσε τους τόκους.
Εξετάζουμε ακόμα και τέτοια θέματα, όπως από που επέστρεφε η γυναίκα του τάδε, και τι κουβέντιαζαν μεταξύ τους ο τάδε και ο δείνα στη γωνία.
Ο Σωκράτης όμως τριγύριζε ψάχνοντας να βρει με ποια επιχειρήματα έπειθε ο Πυθαγόρας· ο Αρίστιππος, επίσης, όταν συνάντησε τον Ισχόμαχο στην Ολυμπία, τον ρώτησε με ποιο τρόπο συζήτησης κατόρθωνε ο Σωκράτης να επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τους νέους.
Όταν, λοιπόν, ο Αρίστιππος κατάφερε να συλλέξει μερικούς σπόρους και δείγματα των λόγων του, συγκινήθηκε τόσο πολύ που κατέρρευσε σωματικά, χλόμιασε και αδυνάτισε· τελικά έπλευσε στην Αθήνα και κατασίγασε τη δίψα που τον έκαιγε πίνοντας από την ίδια την πηγή και ασχολήθηκε με τη μελέτη του ίδιου του άνδρα και των λόγων και της φιλοσοφίας του, της οποίας τελικός σκοπός ήταν ν’ αναγνωρίσει κάποιος τα κακά του εαυτού του και ν’ απαλλαγεί από αυτά.
Ωστόσο υπάρχουν μερικοί που δεν αντέχουν ν’ αντιμετωπίσουν τη δική τους ζωή, θεωρώντας την εξαιρετικά δυσάρεστο θέαμα, ή να ρίξουν στον εαυτό τους, σαν φως τον λογισμό και να τον φέρουν ολόγυρα, αλλά η ψυχή τους, όντας γεμάτη από κάθε λογής κακά, φρίττοντας και τρομάζοντας απ’ όσα βρίσκονται μέσα της, πηδάει έξω και τριγυρνάει στα ξένα, αρχίζει να βόσκει εκεί και να παχαίνει την κακοήθεια της.
Όπως, δηλαδή, το κατοικίδιο πουλί, ενώ η δική του τροφή βρίσκεται δίπλα του, χώνεται σε μια γωνιά και σκαλίζει εκεί όπου ίσως φαίνεται ένα μόνο σπυρί κριθάρι μέσα στις κοπριές, κατά παρόμοιο τρόπο οι πολυπράγμονες, προσπερνώντας θέματα και ιστορίες που είναι εκτεθειμένα σε κοινή θέα και ζητήματα των οποίων την έρευνά του δεν εμποδίζει κανείς ούτε ενοχλείται αν γνωστοποιηθούν, διαλέγουν τα κρυμμένα και τα άγνωστα προβλήματα κάθε σπιτιού.
Ήταν, όμως, πολύ έξυπνη η απάντηση που έδωσε ο Αιγύπτιος σε κάποιον που τον ρώτησε τι ήταν αυτό που κουβαλούσε σκεπασμένο: «Για τούτο είναι σκεπασμένο».
Και γιατί, παρακαλώ, έχεις εσύ την περιέργεια να μάθεις γι’ αυτό που είναι κρυμμένο;
Αν δεν ήταν κακό, δεν θα ήταν κρυμμένο.
Όμως γι’ αυτά ακριβώς τα πράγματα τρυπώνει μέσα ο πολυπράγμων.
Δεν θα έμπαινε πρόθυμα σε σοβαρό και αξιοπρεπές σπίτι σαν θεατής, ακόμα και αν τον καλούσαν να μπει· όμως αυτά που κρύβουν με κλειδιά και αμπάρες και εξώπορτες, αυτά ακριβώς είναι που ξεσκεπάζει και μεταφέρει μπροστά στους άλλους.
Για τούτο και ο κωμωδιογράφος Φιλιππίδης έδωσε άριστη απάντηση, όταν κάποτε τον ρώτησε ο βασιλιάς Λυσίμαχος: «Τι δικό μου θέλεις να μοιραστώ μαζί σου;»
«Οτιδήποτε, βασιλιά», είπε ο Φιλιππίδης, «εκτός από τα μυστικά σου».
Όμως φαίνεται πως η πολυπραγμοσύνη δεν ευχαριστιέται με μπαγιάτικες συμφορές, αλλά τις θέλει ζεστές και φρέσκιες, και απολαμβάνει το θέαμα των καινούργιων τραγωδιών, χωρίς να έχει και μεγάλη προθυμία να σχετιστεί με την κωμική και φαιδρότερη πλευρά της ζωής.
Για τούτο, όταν κάποιος περιγράφει γάμο ή θυσία ή τιμητική προπομπή, ο πολυπράγμων είναι αδιάφορος και απρόσεχτος ακροατής, και δηλώνει ότι τις περισσότερες λεπτομέρειες τις έχει ακούσει ήδη, παρακινώντας τον αφηγητή να συντομεύει ή να τις παραλείπει.
Αν όμως κάποιος που κάθεται εκεί κοντά αρχίσει να διηγείται τον βιασμό κόρης ή τη μοιχεία της συζύγου ή τη νόθευση δίκης ή τον τσακωμό αδελφών, ο πολυπράγμων ούτε νυστάζει ούτε παριστάνει τον απασχολημένο, «αλλά ζητάει και άλλες κουβέντες και προσφέρει και τα δύο του αυτιά» και κείνα τα λόγια: Αλίμονο, πόσο πιο πρόθυμα φτάνει από την ευτυχία το κακό στ’ αυτιά των ανθρώπων!
Είναι αληθινά όταν χρησιμοποιούνται για τους πολυπράγμονες.
Όπως, δηλαδή, οι βεντούζες τραβούν από τη σάρκα ό,τι χειρότερο έχει, έτσι και τα αυτιά των πολυπραγμόνων τραβούν τις πιο ποταπές ιστορίες.
Αυτή είναι «η μοναδική μούσα και σειρήνα» για τους πολυπράγμονες, αυτή είναι το πιο ευχάριστο άκουσμά τους.
Η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα πάθος για την ανακάλυψη κρυφών και αφανέρωτων πραγμάτων· κανείς δεν κρύβει, άλλωστε, κάτι καλό που έχει, τη στιγμή, μάλιστα, που οι άνθρωποι προσποιούνται ότι έχουν κάποια αγαθά ενώ δεν τα έχουν.
Αφού λοιπόν αυτό που ορέγεται ο πολυπράγμων είναι η αναζήτηση κακών, κατέχεται από πάθος που ονομάζεται χαιρεκακία, πάθος αδελφό του φθόνου και της κακεντρέχειας.
Φθόνος είναι η στεναχώρια για τα αγαθά του άλλου, ενώ χαιρεκακία είναι η ευχαρίστηση για τα κακά του άλλου· και τα δύο προέρχονται από το άγριο και θηριώδες πάθος, την κακοήθεια.
Ασφαλώς αυτό που κάνει πιο μισητούς τους τυράννους, που πρέπει να τα ξέρουν όλα, είναι η τάξη των ανθρώπων που αποκαλούν “αυτιά” και “κατασκόπους”.
Ο Δαρείος ο νόθος επειδή δεν είχε καθόλου αυτοπεποίθηση και έβλεπε τους πάντες με φόβο και καχυποψία, απέκτησε πρώτος ωτακουστές· κατάσκοποι επίσης σκορπίστηκαν ανάμεσα στον λαό των Συρακουσών από τους Διονυσίους.
Για τούτο, όταν· μεταβλήθηκε το πολίτευμα, αυτούς πρώτους συνέλαβαν οι Συρακούσιοι και τους σκότωσαν με αποτυμπανισμό.
Πραγματικά, το γένος των συκοφαντών προέρχεται από τη φυλή και τον οίκο των πολυπραγμόνων.
Όμως ενώ οι συκοφάντες ψάχνουν να βρουν αν κάποιος έχει σχεδιάσει ή διαπράξει κάποιο παράπτωμα, οι πολυπράγμονες ερευνούν και δημοσιοποιούν ακόμα και τις αθέλητες ατυχίες των γειτόνων τους.
Και λέγεται ότι ο άνθρωπος που αποκαλείται «αλιτήριος» απέκτησε κατά πρώτον την προσωνυμία αυτή από την πολυπραγμοσύνη του.
Όπως φαίνεται, δηλαδή, κάποτε που είχε πέσει μεγάλος λιμός στην Αθήνα και κείνοι που είχαν στάρι δεν ήθελαν να συνεισφέρουν στο κοινό απόθεμα αλλά το άλεθαν κρυφά στα σπίτια τους τη νύχτα, μερικοί τριγύριζαν προσπαθώντας ν’ ακούσουν τον θόρυβο των μύλων, κι έτσι απέκτησαν το όνομα «αλιτήριο».
Με παρόμοιο τρόπο, απ’ ό,τι λένε, απέκτησε και ο “συκοφάντης” το όνομά του.
Επειδή η εξαγωγή σύκων ήταν απαγορευμένη, οι άνθρωποι που αποκάλυπταν και έδιναν πληροφορίες εναντίον εκείνων που τα εξήγαγαν ονομάστηκαν «συκοφάντες».
Δεν είναι, λοιπόν, ανώφελο να σκεφτούν και τούτο οι πολυπράγμονες, ώστε να ντραπούν για την ομοιότητα και τη συγγένεια της δικής τους ενασχόλησης με κείνη των ανθρώπων που κατ’ εξοχήν μισούνται και περιφρονούνται.

ΗΘΙΚΑ -ΤΟΜΟΣ 13
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ «ΚΑΚΤΟΣ»

«Βόμβα» από επιστήμονα για την κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα – Τι περιμένουμε τα επόμενα χρόνια

Αποτέλεσμα εικόνας για κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα

Ασυνήθιστη χαρακτηρίζει την καιρική διαταραχή των τελευταίων ημερών ο αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ανδρέας Καζαντζίδης, ο οποίος μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο την αποδίδει, κατά την προσωπική του άποψη, στην κλιματική αλλαγή.

Όπως εξηγεί, «προφανώς το κλίμα αλλάζει και από τις μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι οι αλλαγές έρχονται μέσα από διαδοχικές ακραίες καταστάσεις» και πρόσθεσε: «Δηλαδή δεν μένουμε στο ότι κάθε χρόνο η θερμοκρασία τον Ιούνιο θα είναι 1/ 10 του βαθμού υψηλότερη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, αλλά στο γεγονός ότι αυτή η αλλαγή θα έρχεται μέσα από πολύ ζεστές ή αντίστοιχα πολύ ψυχρές χρονικές περιόδους μέσα στον Ιούνιο».

Παράλληλα, ο Ανδρέας Καζαντζίδης λέει ότι «ο Ιούνιος θεωρείται γενικά ένα ξηρός μήνας με λίγες βροχές, αλλά επειδή οι πρόσφατες διαταραχές ήλθαν σε συνέχεια και προηγούμενων διαταραχών μέσα στον ίδιο μήνα, το αποτέλεσμα φαίνεται ακόμα και σε περιοχές που δεν μας έχουν απασχολήσει για καταστροφές».

«Για παράδειγμα», συνέχισε, «το ύψος της βροχής μέσα στον Ιούνιο ήταν αρκετά σημαντικό, δηλαδή μέχρι και 50% πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές που είχαμε».

Επίσης, όπως λέει ο Ανδρέας Καζαντζίδης «το φαινόμενο είχε έκταση που κάλυψε σχεδόν το σύνολο της χώρας, ακόμα και περιοχές των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπου συνήθως τον Ιούνιο δεν βρέχει».

«’Ολο και πιο συχνά τέτοια φαινόμενα»

«Τέτοια φαινόμενα», σύμφωνα με τον καθηγητή, «καταγράφονται κατά καιρούς και οι μελέτες δείχνουν ότι όσο περνούν τα χρόνια, αυτά γίνονται όλο και πιο συχνά».

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «πέρυσι, στα μέσα του Ιουλίου, κατεγράφησαν ακραίες βροχοπτώσεις, καταστροφές σε καλλιέργειες, καθώς και σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπήρξε και ένας νεκρός από κεραυνό στην περιοχή της Αμφιλοχίας».

Όσον αφορά την καιρική διαταραχή των τελευταίων ημερών την χαρακτηρίζει, όπως προαναφέρθηκε, ασυνήθιστη για την εποχή, διότι όπως εξηγεί, «με βάση τις συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες τέτοιου είδους καιρικά συστήματα βρίσκονται σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη και επηρεάζουν κυρίως περιοχές που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, δηλαδή την Ήπειρο, τη βορειοδυτική Μακεδονία και την Θράκη».

Όμως, αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με τον Ανδρέα Καζαντζίδη, «έχει ευρύτερη κλίμακα, δηλαδή είδαμε αντίστοιχα ασυνήθιστο καιρό και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στη βορειοδυτική και στη βορειοανατολική Ευρώπη, όπου κατεγράφησαν θερμοκρασίες που μπορεί να πλησίασαν ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου».

Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, ο Ανδρέας Καζαντζίδης λέει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «ο καιρός που γνωρίζουμε για την Ελλάδα το καλοκαίρι, βασίζεται στις θέσεις κάποιων συγκεκριμένων συστημάτων μέσα στην περιοχή μας, ξεκινώντας από την κεντρική Μεσόγειο και φθάνοντας μέχρι την Κύπρο και την Τουρκία». «Αυτός ο καιρός όπως τον γνωρίζουμε», συνεχίζει ο καθηγητής, «δεν έχει σταθεροποιηθεί», διότι όπως εξηγεί, «υπάρχει μία γενικότερη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, η οποία πάντως κάποια στιγμή θα αποκατασταθεί».

Όμως, όπως τονίζει σε αυτό το σημείο, «ο καιρός παρουσιάζει εκπλήξεις και έχει μία ιδιαίτερη δυναμική», φέρνοντας ως παράδειγμα τη μεταφορά σκόνης τους προηγούμενους μήνες από τη Σαχάρα.

 

Πηγη

 

Απών 1,5 χρόνο εκπρόσωπος ΚΕΔΕ από το Συμβούλιο Ασφάλειας στην Εργασία

Αποτέλεσμα εικόνας για Νεφελούδης

 

Νεφελούδης: Απών 1,5 χρόνο εκπρόσωπος ΚΕΔΕ από το Συμβούλιο Ασφάλειας στην Εργασία

Aπάντηση σε ανακοίνωση της ΚΕΔΕ αναφορικά με τον θάνατο εργαζόμενου του δήμου Κρωπίας από τσίμπημα σφήκας δίνει με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης.

Στην απάντηση του ο κ. Νεφελούδης επικεντρώνει στο αίτημα που προέδρου της ΚΕΔΕ «να συσταθεί άμεσα μια Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας με τη συμμετοχή και αντιπροσώπου της ΚΕΔΕ να καταρτιστεί συγκεκριμένη πρόταση για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου». Ωστόσο, όπως λέει ο κ. Νεφελούδης η ΚΕΔΕ «συμμετέχει στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (είναι ο φορέας του οποίου την ύπαρξη δεν γνωρίζει γιατί πως αλλιώς προτείνει την ίδρυση του;) με εκπροσώπους του (σ.σ. Αναστάσιος Γκιόλης και Βλάσσης Σιώμος) οι οποίοι όμως έχουν να παρουσιαστούν περίπου ενάμιση χρόνο στις συνεδριάσεις του»!!!

Αναλυτικά η ανάρτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εργασίας:

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Πατούλης με αφορμή τον θάνατο από αλλεργικό σοκ (από τσίμπημα σφήκας) του εργαζόμενου στον Δήμο Κορωπίου θυμήθηκε ότι πρέπει να αναφερθεί σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στους Δήμους, προτείνοντας να διατίθενται μέτρα προστασίας των εργαζομένων και επίσης να συσταθεί μιά επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας με την συμμετοχή της ΚΕΔΕ.

Να ενημερώσουμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ότι ο φορέας στον οποίον προεδρεύει, συμμετέχει στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (είναι ο φορέας του οποίου την ύπαρξη δεν γνωρίζει γιατί πως αλλιώς προτείνει την ίδρυση του;) με εκπροσώπους του, οι οποίοι όμως έχουν να παρουσιαστούν περίπου ενάμιση χρόνο στις συνεδριάσεις του.

Να τον ενημερώσουμε επίσης ότι αποτελεί υποχρέωση των Δήμων όλης της χώρας η παροχή σε όλους τους εργαζόμενους Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), ελπίζω στον Δήμο του να τα παρέχει. Γιαυτό, μεσούσης της Μακεδονομαχίας που εργολαβικά έχει αναλάβει, να πληροφορηθεί για τα όργανα που συμμετέχει η ΚΕΔΕ και να φροντίζει για την συνέπεια στην παρουσία της εκεί, όπως και για τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους.

Αφού μάθει για όλα αυτά τότε θα μπορεί να μας συμβουλεύει, μέχρι τότε και με δεδομένη την απουσία του από όλα αυτά, κρείττων σιγάν…..

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/nefeloudis-apon-15-chrono-ekprosopos-kede-apo-symvoulio-asfalias-stin-ergasia/

 

 

 

Η ‘μνήμη του νερού’ είναι πολύ πιο ισχυρή από αυτή του Έλληνα ψηφοφόρου και του Έλληνα σαλτιμπάγκου πολιτικάντη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

…   επίσης καθιστά το νερό πολύ πιο ευφυές σε σχέση με το ΙQ  του στουρνοκέφαλου ελληνάρα εργολήπτη γιατί βρίσκει αμέσα το πιο σύντομο δρόμο για να φτάσει στο προορισμό του και δεν ξέρει την σημαίνει γραφειοκρατία ή έκπτωση . 

 

Μάνδρα Αττικής  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΑΝΔΡΑ 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΑΝΔΡΑ 2017

Σχετική εικόνα

Ζευγαράκι Αγρινίου Δεκέμβριος 2017

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ζευγαρακι αγρινιου

 

Νικήτη Χαλκιδικής ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 

 

πηγη

 

Μάνδρα Αττικής ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 

 

πηγη

Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου πριν τα διόδια Ελευσίνας ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 

korinthos_mesa2

 

 

eydap05